Studie visar kiropraktik som effektiv vård vid högt blodtryck

En ny forskningsstudie från USA har visat att kiropraktik säkert och effektivt kan sänka blodtrycket i patienter med fas 1 hypertension (högt blodtryck). Studien utfördes i The Rush University Hypertension Center – Chicago och publicerades i The Journal of Human Hypertension.

Läs mer

Hållningen påverkar hälsan

Forskarna undersökte 752 patienter med besvär relaterade till ryggraden. De mätte huvudets lutning i sagittalplanet, dvs. huvudets framåtlutning, samt patienternas självupplevda hälsa. Slutsatsen av studien var att ju mer framåtlutat huvudet var, desto sämre upplevd hälsa hade patienten.

Se artikeln

I en annan tidskrift, American Journal of Pain Management, beskrev forskarna hur hållningen har en ”slående” påverkan på fysiologiska funktioner som andning och hormonproduktion. Ryggbesvär, huvudvärk, humör, blodtryck, puls och lungvolym är några exempel på kroppsliga funktioner som också påverkas av hållningen.

Se artikeln

Kiropraktik som primärvård

Stor tillfredställelse och enorma besparingar

En studie från Chicago visar spektakulär statistik från Blue Cross hälsoförsäkringsbolag. Bolaget hade en hälsoförsäkrings policy som mellan 1999 och 2002 gav patienten möjlighet att välja en Doctor of Chiropractic istället för en husläkare som sin primärvårds givare.

Mellan 2003 och 2005 utökades utbudet till läkare som var CAM (Komplementär och alternativ medicin) inriktad. Kliniska och utnyttjande av vård baserad på en sju års period visade fölande besparingar:

  • 60.2% mindre antagning på sjukhus
  • 59.0% mindre sjukhus dagar
  • 62.0 % mindre kirurgi
  • 85% mindre läkemedels kostnader

Länk till artikeln

Kiropraktik säker behandling

Risk för vertebrobasilar Stroke och Kiropraktisk behandling: Resultat av en befolkningsbaserad, fallkontrollerad studie

En ny stor studie har haft i uppgift att utreda associationen emellan kiropraktisk behandling och vertebrobasilar artär (VBA) stroke och att jämföra detta med besök hos allmänläkare och inträffandet av VBA stroke.

Under en 9 års period jämfördes enskilda fall av VBA stroke som togs hand om på sjukhus i Ontario. Besök hos kiropraktorer och allmänläkare året innan incidenterna bestämdes av Ontarios Hälsoförsäkrings Register.

Under studiens 9 års period var det 818 fall av VBA stroke inlaggda på Ontarios sjukhus med en befolkning på mer än 100 miljoner person-år. Av de som var under 45 år var det 3 gånger större risk att de sett en allmänläkare eller kiropraktor jämfört med kontrollgruppen. En stark association fanns mellan besök hos allmänläkare och VBA stroke. Det fanns ingen ökad risk mellan kiropraktorer och VBA stroke hos de äldre än 45.

Slutsatsen är att VBA stroke är en ovanlig företeelse i en befolkning. Risken att få en VBA stroke efter en kiropraktisk behandling är inte större än risken att få det efter ett besök hos en allmänläkare. Det ökade inträffandet av VBA stroke och besök hos allmänläkare eller kiropraktor är troligtvis för att personer med en dissekerad artär söker hjälp innan deras stroke. Den här studien finner inga bevis för ökad risk av stroke efter kiropraktisk behandling jämfört med vård från allmänläkare.

Länk till abstrakt i tidskriften Spine

 

 

Kiropraktik och idrottsskador

En studie visar att kiropraktisk vård kan förebygga skador. Forskningsstudien var en randomiserade kontrollerade klinisk studie som undersökte förekomsten av muskelbristningar i hamstringsmuskeln hos "Australien Rules" fotbollspelare.

I studien jämfördes den "vanliga vården" som spelarna fick (medicinering, manipulation från sjukgymnaster,massage och specifik rehabilitering) med den "vanliga vården" plus kiropraktisk vård. Som minst besökte spelarna en kiropraktor en gång per vecka i sex veckor, sen varannan vecka i tre månader och därefter en gång per månad för resten av säsongen.

Resultatet av studien visade bland annat att förekomsten av muskelbristningar i benen minskade från 27.6% till 3.6% i gruppen som fick kiropraktisk vård. Ett mycket signifikant resultat. Spelarna fick även fylla i ett formulär som tog reda på deras generella hälsotillstånd. Gruppen som fick kiropraktisk behandling hade upplevt en signifikant förbättring i deras hälsostatus. Dessutom var kiropraktor behandlingarna fria från biverkningar, dvs inte en enda negativ reaktion till behandling rapporterades av spelarna.

Resultaten av studien går i linje med de grundliga och vitalististiska principerna inom kiropraktik. Det vill säga att den kiropraktiska vården inte användes som en behandling för muskelbristning utan som en optimering av atleternas neurologiska, muskulära och skelettala system. En kropp som fungerar utan störningar är följaktligen mer balanserad samt mindre benägen att utveckla skador och den allmänna hälsan och välbefinnandet är förbättrat.

Studien påvisar även det vi kallar för en “icke lokal effekt” av kiropraktisk vård på människokroppen”. Det vill säga att spelarna justerades i bröstryggen, ländryggen samt bäcken och detta hade en effekt på hur musklerna i benen fungerade.

Länk till artikeln

Reco - Rekommendationer från våra klienter

Adress

Liljeholmstorget 7

117 63 Stockholm

Kontakt

Telefon:

08 - 744 44 44

E-post:

info@kirokliniken.se

 

Öppettider

Måndag - Torsdag: 08:00 - 17:00

Fredag: 08:00 - 15:00

Helger stängt

Prenumerera