Kiropraktik säker behandling

Risk för vertebrobasilar Stroke och Kiropraktisk behandling: Resultat av en befolkningsbaserad, fallkontrollerad studie

En ny stor studie har haft i uppgift att utreda associationen emellan kiropraktisk behandling och vertebrobasilar artär (VBA) stroke och att jämföra detta med besök hos allmänläkare och inträffandet av VBA stroke.

Under en 9 års period jämfördes enskilda fall av VBA stroke som togs hand om på sjukhus i Ontario. Besök hos kiropraktorer och allmänläkare året innan incidenterna bestämdes av Ontarios Hälsoförsäkrings Register.

Under studiens 9 års period var det 818 fall av VBA stroke inlaggda på Ontarios sjukhus med en befolkning på mer än 100 miljoner person-år. Av de som var under 45 år var det 3 gånger större risk att de sett en allmänläkare eller kiropraktor jämfört med kontrollgruppen. En stark association fanns mellan besök hos allmänläkare och VBA stroke. Det fanns ingen ökad risk mellan kiropraktorer och VBA stroke hos de äldre än 45.

Slutsatsen är att VBA stroke är en ovanlig företeelse i en befolkning. Risken att få en VBA stroke efter en kiropraktisk behandling är inte större än risken att få det efter ett besök hos en allmänläkare. Det ökade inträffandet av VBA stroke och besök hos allmänläkare eller kiropraktor är troligtvis för att personer med en dissekerad artär söker hjälp innan deras stroke. Den här studien finner inga bevis för ökad risk av stroke efter kiropraktisk behandling jämfört med vård från allmänläkare.

Länk till abstrakt i tidskriften Spine

 

 

Reco - Rekommendationer från våra klienter

Adress

Liljeholmstorget 7

117 63 Stockholm

Kontakt

Telefon:

08 - 744 44 44

E-post:

info@kirokliniken.se

 

Öppettider

Måndag - Torsdag: 08:00 - 17:00

Fredag: 08:00 - 15:00

Helger stängt

Prenumerera