Över hela världen behandlar kiropraktorer barn, allt från spädbarn till tonåringar. När kiropraktorn behandlar spädbarn och mycket små barn används otroligt mjuka och lätta behandlingsmetoder, specifikt anpassade för barnens skelett och muskel strukturer.

Graviditet och förlossning kan medföra stress och trauma för både mor och barn.Processen att födas är en av de mest påfrestande händelser, både fysiskt och kemiskt. Hjärtfrekvensen och nivån på stresshormoner i blodet hos ett barn i födsloprocessen överstiger motsvarande nivåer hos en vuxen som drabbas av en hjärtattack. Även fysiskt utsätts barnet för en otrolig utmaning som kan leda till små felställningar i skallbenen, kotpelaren, bäcken och omkringliggande mjukdelar. Detta kan leda till förändringar som sedan kan orsaka obehag/nedsatt funktion hos barnet.

Barn i alla åldrar kan precis som vuxna få spänningstillstånd i ryggens leder på grund av skador/fall, dålig hållning, belastning, felaktig motion mm som kiropraktorn kan utvärdera och behandla.

Vi på Liljeholmens kiropraktor klinik är utbildade i kiropraktisk pediatrik och vet hur vi ska anpassa behandlingen för olika åldrar.

Det är viktigt att betona att en kiropraktor inte behandlar symptom eller sjukdom som kolik, utan istället avlägsnar de blockeringar i ryggraden, kraniet eller bäckenet som hindrar kroppen från att fungera på bästa möjliga sätt.