Huvudvärk är ingen sjukdom i sig själv utan ett symptom. Det är en varningssignal som talar om att något är fel. Huvudvärk uppträder i flera olika former, och beror oftast på fysisk, kemisk eller psykisk överbelastning av något slag. Här ger vi en överblick av vilka typer av huvudvärk som finns och vad man kan göra åt dem.

Huvudvärk är vanligt och mer än 20 % av befolkningen har får det minst en gång i veckan, 50% minst en gång i månaden. Den klart vanligaste orsaken är spänningshuvudvärk som står för 90 % av all huvudvärk. De vanligaste typerna av huvudvärk är:

 • Spänningshuvudvärk
 • Migrän
 • Hortons
 • Temporal Artrit
 • Huvudvärk pga. trauma

Allmänna Råd:

 • Se till att du har ätit ordentligt och nyttigt
 • Drick vatten (1.5-2liter per dag)
 • Ha bra belysning när du läser/arbetar
 • För lite sömn kan orsaka huvudvärk
 • Se till att du har en bra ergonomisk arbetsposition
 • Kolla synen. Dålig syn kan ge huvudvärk
 • Få en grundlig undersökning av en legitimerad kiropraktor för att få reda på vad huvudvärken beror på

I vissa fall kan det vara bäst att uppsöka sjukhus:

 •  Vid plötslig och svår huvudvärk.
 •  Vid svår huvudvärk och feber, särskilt i samband med nackstelhet, slöhet och/eller omtöckning.
 •  Vid huvudvärk med dubbelseende och dimsyn.
 •  Vid huvudvärk och illamående och kräkningar.

Kiropraktisk behandling har visat sig hjälpa mot flera typer av huvudvärk då vi syftar att minska spänningsmönster i kroppen och hjälpa med ergonomiska råd och träning.