Vi får ofta frågan om det går att använda sitt friskvårdsbidrag till kiropraktik.

Många Kiropraktorer har avtal med företag om det som kallas ”fri förebyggande behandling och rehabilitering”. När ett sådant behov finns för en anställd är behandlingen hos kiropraktor avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för den anställde. Ansvaret för bedömning av behovet hos den anställde ligger på arbetsgivaren. Detta är ett bra sätt för arbetsgivare att skapa förutsättningar för en anställd att snabbt komma tillbaka till arbete eller, om sådan risk finns, förebygga att en sjukskrivning uppstår.

Här kan du läsa mer om fri förebyggande behandling och rehabilitering.

Bruttolöneavdrag
Ett annat bra sätt att minska kostnaden för en anställd att gå till kiropraktorn är att komma överens med sin arbetsgivare om att göra ett bruttolöneavdrag. Det innebär ingen kostnad för arbetsgivaren men det innebär att kiropraktorbehandlingen blir betydligt billigare för den anställde då kostnaden för behandlingen dras innan skatten dras på lönen istället för efteråt.

Här kan du läsa mer om bruttolöneavdrag.

Friskvårdsbidrag
En legitimerad kiropraktor arbetar med hälso- och sjukvård, men kan också ge friskvårdande behandlingar enligt Skatteverkets skrivningar om friskvårdsbidrag. Dock är behandlingen då begränsad till det som Skatteverket kallar ”enklare massage”. En behandling som bekostas med friskvårdsbidrag är också momspliktig.
Massage hos våra massörer godkänns oftast som friskvård.

Här kan du läsa mer om friskvårdsbidrag.

Vi sammarbetar med:

ActiWay

ePassi

Wellnet