Under 72 h mäter och omvandlar Firstbeat livsstilsanalys din hjärtfrekvensvariabilitet (HRV – Heart Rate Variability) Som i nästa steg omvandlas till värdefull information kring din stress, återhämtning, sömn och träning. Som sedan sammanställs till en individuell rapport som vi går igenom tillsammans. Små förändringar i din vardag kan räcka långt för att hitta mer balans. Som vidare kan bidra till ökad hälsa och undvika ev utbrändhet. Samma teknologi som används i Livsstilsanalysen används bland annat av lag i Premier League för att förbättra spelarnas prestationsförmåga och återhämtning.

Med hjälp av livsstilsanalysen:

  • Får du bättre självkännedom i din vardag
  • Kan identifiera de faktorer som belastar samt återhämtar kroppen
  • Uppskattning av sömnens kvalitet och den dagliga återhämtningen
  • Kan du mäta effekten av din träning och få fram ditt konditionsvärde
  • Identifiera och hantera din stress på ett sundare sätt
  • Förebygga överbelastning och utmattning (dvs minska risken för sjukskrivning)

Detta ingår i livsstilsanalysen:

  • 60 min infomöte (Info om analysen, frågor, nuläge och personliga mål)
  • 72 timmars mätning av hjärtfrekvensvariabiliteten
  • Mätning av din konditionsnivå
  • 60 min uppföljning/coachning av livsstilsanalysen

Pris 2440 kr inkl moms
Uppföljningsanalys inom 6 mån 1500 kr

Här kan du läsa mer om hur livsstilanalysen fungerar