Kiropraktik är en säker och effektiv behandlingsform för gravida med olika ryggproblem

Under graviditeten går kvinnans kropp igenom en mängd förändringar för att anpassas till att bära och föda ett barn. Ryggradens kurvatur ändras i takt med den växande magen, höftledernas vinkel kan ändras något och bäckenet mjukas upp. Dessa förändringar kan leda till en mängd problem och symptom för kvinnan.

Kiropraktik kan med varsam behandling ofta lindra och avhjälpa många av besvären samt förbereda för en bra förlossning och en bra start för det kommande barnet. Det finns studier gjorda bl a i USA som visar att kvinnor som fått regelbunden kiropraktisk behandling under graviditeten har lättare förlossningar och använder mindre läkemedel i samband med barnets födelse.

Vi på Liljeholmens kiropraktorklinik har god erfarenhet och utbildning i behandling av gravida. Har du frågor angående dina eller någon närståendes graviditetssymptom – välkommen att kontakta oss för vidare information.