Ryggraden består av ryggkotor med diskar emellan. Disken fungerar som en stötdämpare och tillåter ryggraden att vara rörlig så att du lätt kan böja och vrida dig. Om du hoppar upp och ner, föreställ dig hur det skulle kännas om det inte fanns några diskar och en benig kota skulle stötas mot den andra. Utan diskar skulle ryggraden inte fungerar.

Disken bestå av två delar: den yttre annulus fibrosis (bestående av brosk lager), och den inre kärnan, nucleus pulposus (som har en mjuk, gel liknande konsistens).

För att förstå hur ett diskbråck utvecklas, är de viktigt att förstå vad diskdegeneration är (kan även kallas för arthros eller förslitningar i ryggen). Olika stress faktorer på ryggraden (felaktiga lyft, dålig hållning, stillasittande mm) kan ackumulera och leda till subluxationer/segmentella dysfunktioner. Efter flera veckor med minskad och/eller obalanserat rörlighet mellan två kotor kan degenerativa förändringar i disken utvecklas. Detta präglas av sprickor i diskens brosk lager (fas 1). Degenerativa förändringar i diskarna kan fortlöpa till en buktande disk när en del av kärnan, trycks ut mellan sprikorna (fas 2). När de yttre lagren av disken har spruckit och kärnan läcker ut kallas det för ett diskbråck (fas 3). När en del av disken kärna lossnat kallas det för ett sekvestrerat diskbråck (fas 4).

Ischias (kallas en nerv i kläm i ryggen) beskriver smärta som strålar ner i ett ben som kan vara resultatet från direkt tryck på ischiasnerven från ett diskbråck och/eller den inflammatoriska process associerad med ett akut diskbråck.

Kan kiropraktik hjälpa vid ett diskbråk?

Kiropraktik kan inte ta bort ett diskbråk, det är en process som bara kroppen själv sakta kan läka ifrån. Kiropraktik kan däremot ta hand om kompensationer och spänningar i ryggradens muskler och leder som ofta co-existerar med ett diskbråck. Den kiropraktiska behandlingen kan erbjuda smärtlindring och ökad rörlighet under läkningsprocessen.

Kiropraktiska justering syftar till att normalisera funktion och rörlighet mellan kotor där det finns rygg låsningar/subluxationer

Kiropraktorn kan även hjälpa till med rehabiliterings övningar som stabiliserar ryggraden för att förebygga återkommande och kroniska problem.

En randomiserad klinisk studie av 102 patienter med konstaterat diskbråck, visade att en kiropraktisk justering gav en bättre effekt än en placebo manipulation. Studien rapporterar också  att det inte fanns några biverkningar eller komplikationer från behandlingen.